« Takaisin

Bioenergiaterveiset Italiasta

Poveria biomassasta -hankkeesta osallistuttiin maaliskuussa kansainvälisen BIO4ECO -hankkeen järjestämälle sidosryhmämatkalle Italian Abruzzon alueelle. Kaksipäiväiseen tapaamiseen osallistui edustajia useista Euroopan maista. Matkaohjelmaan kuului hyvien käytäntöjen vaihtamiseen keskittynyt työpaja-tyyppinen tilaisuus sekä tutustumiskäyntejä seudun bioenergiakohteisiin.

Aurelin biokaasulaitokseen kuuluu kaksi jatkuvatoimista märkä-reaktoria.

Puun käyttö energiantuotannossa on Italiassa pienimuotoista Suomeen verrattuna. Useamman megawatin kattilat ovat harvinaisia. Esimerkiksi vierailukohteina olleet noin 500 kW:n laitokset tuottivat lämpöä 1-2:n suuremman rakennuksen tarpeisiin. Laitosten kokoluokka on verrattavissa pienimpiin suomalaisten lämpöyrittäjien kohteisiin. Metsäenergian käyttö kohtaa Italiassa jonkin verran julkista vastustusta, koska suuri osa metsistä on suojeltua ja lisäksi ne sijaitsevat vaikeakulkuisilla vuoristoalueilla. Taajama-alueilla ollaan huolissaan myös etenkin puun pienpolton päästöistä.

Matkan mielenkiintoisin vierailukohde oli Aurelin maatilayritys ja sen yhteydessä toimiva biokaasulaitos. Yrityksen toiminta on alkanut tavallisena maatilatoimintana ja jalostamattomien tuotteiden myyntinä, jota on pikkuhiljaa kasvatettu ja lisätty tuotteiden jalostusarvoa. Yrityksen toiminta on hyvin omavaraista; raaka-aineet kasvatetaan itse, tuotantoprosessien tarvitsema energia tuotetaan omassa biokaasulaitoksessa ja materiaalivirtojen osalta päästään suljettuun kiertoon biokaasulaitoksen mädätteen lannoitekäytön ansiosta.

Vierailulla ei selvinnyt, kuinka suuri osa biokaasulla tuotetusta energiasta hyödynnetään yrityksen omassa toiminnassa. Italiassa bioenergiaan perustuvan sähköntuotannon syöttötariffi on huomattavasti korkeampi kuin Suomessa, joten sähkön myyminen valtakunnan verkkoon on kannattavampaa. Aurelin kaltainen konsepti voisi olla myös Suomessa kannattava, mikäli valtaosa tuotetusta sähköstä hyödynnettäisiin itse ja mädätteellä voitaisiin korvata kalliita ostolannoitteita.

 

Lisätietoja, yritysasiantuntija Antti Niemi, puh. 050 341 6088, antti.niemi@pikes.fi