Partnerzy projektu

Pielinen Karelia Development Centre - FINLANDIA

Pielinen Karelii Development Center Ltd (piki) jest Agencję Rozwoju Regionalnego stworzoną przez Lieksa i Nurmes oraz gminę Valtimo. Pikes powstało w 2006 roku w celu ułatwiania i zarządzania rozwojem gospodarczym regionu Karelia-Pielinen. Do głównych zadań Agencji należy pomoc ekspercka dla indywidualnych przedsiębiorców, lokalnych firm, realizacji projektów, wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i samego regionu.

Pikes uczestniczy w wielu projektach UE. W N8URjob, Pikes odpowiedzialny jest za koordynację projektu i realizacji projektu regionie Pielinen- Karelia. Veli-Matti Hurskainen, jest koordynatorem wszystkich międzynarodowych projektów w Pikes.

 

Informacje kontaktowe:

Ms Heidi Tanskanen, PIKES Ltd
Phone: +358 40 7313039
Skype: hetanskanen
E-mail: heidi.tanskanen(at)pikes.fi
Website: www.pikes.fi

Global Village

Global Village - FINLANDIA

Global Village jest prywatną firmą doradczą  założoną  w 1986 roku. Działa w obszarze zatrudnienia i polityki gospodarczej, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz nauki. Global Village ściśle współpracuje z lokalnymi  przedsiębiorstwami i instytucji edukacyjnych oraz władzami lokalnymi w całej Finlandii. Nasi klienci to zarówno firmy prywatne jak i sektor publiczny z całej Europy.

W N8URjob, Global Village jest odpowiedzialny za tworzenie i utrzymanie strony internetowej projektu oraz platformy e-learningowej. Naszym zadaniem jest również tłumaczenie ważnych materiałów na język fiński.  Ilkka Hynynen jest prezesc GV a Arttu Taponen odpowiada za zarządzanie projektem N8URjob.

 

Informacje kontaktowe

Ilkka Hynynen
Tel: +358 (0)50 383 8870
E-mail: ilkka.hynynen(at)maailmankyla.fi
Website: www.globalvillage.fi

 

Arttu Taponen

Tel: +358 (0)50 383 8840
E-mail: arttu.taponen(at)maailmankyla.fi
Website: www.globalvillage.fi

Meath Partnership - IRLANDIA

Meath Partnership jest instytucją, która projektuje i wdraża lokalne programy rozwoju społeczności wiejskich w hrabstwie Meath.  Odpowiada za realizację LEADER - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Lokalnego Społecznego oraz wdrożenie CLÁR i Rural Social Schem. Finansowana jest bezpośrednio przez rząd irlandzki. Meath Partnership posiada szerokie kontakty zarówno w Irlandii i całej Europie zdobyte w ramach realizacji programu LEADER, EQUAL i INTERREG.

Niektóre z kluczowych priorytetów programu LEADER na lata 2007-2013 dla Meath Partnership to promowanie ekoturystyki, rozwój szlaków turystycznych, szlaki dziedzictwa, itp.; natomiast na poziomie gospodarstwa rolnego- to tworzenie nowych źródeł dochodu, oraz praca z i dla osób starszych. Meath Partnership  dysponuje wysoko

wykwalifikowanymi i wykształconymi pracownikami.

 

Informacje kontaktowe

Stephen Nolan
Phone: 046-9280790
Fax: 046-9249

 

Website: meathpartnership.ie

West Lithuania Business College - LITHUANIA

The West Litwa Business College (WLBC) jest prywatną uczelnią powstałą w 1994 roku. WLBC planuje swoje działania w oparciu o potrzeby regionu oraz elastycznie reaguje na zmiany na rynku pracy. Misją WLBC jest pomoc studentom w celu osiągnięcia wysokiego poziomu kompetencji zawodowych,  zdolności do ciągłego uczenia się a także maksymalnego wykorzystania indywidualnego potencjału i kreatywności. WLBC prowadzi również badania i prace rozwojowe, które wspomagają rozwój regionalny.

WLBC uczestniczy w wielu projektach UE. W ramach N8URjob, WLBC odpowiada z stworzenie Ekoturystycznych Zasoby Biznesowych i realizację projektu na Litwie. Koordynatorki N8URjob to Akvile Kilijonienė oraz Jurgita Martinkienė.


Informacje kontaktowe

Laura Šaltytė

Tel.: +370 46 314 304

Mobile: +370 61258375
E-mail: laura.saltyte(at)vlvk.lt


Jurgita Martinkienė
Tel.: +370 46 314 398
Mobile.: +370 610 46728
Skype:  jurgita7174
E-mail: jurgita05@yahoo.com


Website: www.vlvk.lt

 

ECEAT-POLAND

ECEAT-Polska (Europejskie Centrum Turystyki Ekologicznej i Rolnictwa)

powstało w 1993 roku w celu działań na rzecz rozwoju rzecz rolnictwa ekologicznego, promocji

proekologicznych zachowań  oraz rozwoju wiejskich społeczności lokalnych dzięki ekoturystyce.

Obok instytucji z Niemiec, Czech, Słowacji, Łotwy, Finlandii, Szwecji, Słowenii, Turcji i Holandii,

jest członkiem ECEAT-International.

W N8URjob, ECEAT-Polska odpowiedzialny jest za budowę strategii waloryzacji.

Sebastian Wieczorek, wiceprezes organizacji, odpowiedzialny jest za zarządzanie projektem w Polsce.


Informacje kontaktowe

Sebastian Wieczorek
Mobile: +48 604 499 734
E-mail: sebwie(at)post.pl


Website: www.poland.eceat.org

Varna Free University "Chernorizets Hrabar"

Warna Free University "Chernorizets Hrabar" (VFU) powstał w 1991 roku i ma status uczelni wyższej od 21 lipca 1995 roku. VFU to około 12 000 studentów, 700 nauczycieli i 300 pracowników. VFU ma trzy fakultety i prowadzi szkolenia w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, technicznych, prawnych... VFU ściśle współpracuje np. miastem i regionem Warna, Krajową  Radą ds. Turystyki, Izbą Turystyczną w Warnie i tamtejszym Inkubatorem Przedsiębiorczości. VFU posiada doświadczenie w różnych projektach krajowych i międzynarodowych, w ramach takich programów jak PHARE, LLP / Leonardo Da Vinci, LLP / Jean Monnet, TEMPUS, DG SANCO, FP6, FP7, LLP / Grundtvig.

 

W projekcie N8URjob, VFU odpowiedzialny jest stworzenie Programu Nauczania Ekoturystyki oraz strategii pedagogicznej.

 

Informacje kontaktowe

Ralitsa Zhekova Ph.D
Project Management Secretary
Varna Free University "Chernorizets Hrabar"
tel: +359 - 52-359 616
fax: +359 - 52- 359 523
e-mail: vfu-projects@vfu.bg
ralitsa.zhekova@abv.bg
Website: www.vfu.bg