Partnerit

 

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus - SUOMI

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES) on Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien sekä Valtimon kunnan perustama alueellinen kehittämisyhtiö. Pikes perustettiin vuonna 2006 helpottamaan ja ohjaamaan Pielisen Karjalan taloudellista kehitystä. Pikesin päätehtävät ovat tarjota asiantuntija-apua paikallisille yksityisyrittäjille ja alueen yritysklustereille sekä toteuttaa paikallisten yritysten ja alueen yleistä kehitystä tukevia kehittämishankkeita. 

Pikes on osallisena useissa eri EU-hankkeissa. N8URjob -hankkeessa Pikes vastaa projektin koordinoinnista ja hankkeen lopputulosten jalkauttamisesta Pielisen Karjalaan. Hankkeen koordinaattori, Veli-Matti Hurskainen, on lisäksi vastuussa kaikkien Pikesin kansainvälisten hankkeiden koordinoinnista.

Yhteystiedot
Heidi Tanskanen, Pikes Oy
Puh: +358 40 7313039
Skype: hetanskanen
Sähköposti: heidi.tanskanen(at)pikes.fi
Kotisivu: www.pikes.fi

 

 

Global Village

Maailmankylä Oy - SUOMI

Maailmankylä Oy on vuonna 1986 perustettu yksityinen asiantuntijaorganisaatio. Verkostoperiaatteen mukaisesti toimiva yritys toimii niin työllisyys- ja talouspolitiikan saralla kuin tietoyhteiskunnan ja innovaatioiden kehittämisen sekä tieteen ja teknologian aloilla. Maailmankylä toimii läheisessä yhteistyössä paikallisten työllisyys- ja koulutuslaitosten sekä paikallisviranomaisten kanssa, kautta Suomen. Maailmankylän asiakaskunta koostuu sekä yksityisten yritysten että julkisen sektorin toimijoista. Asiakkaat tulevat koko Euroopan alueelta. It works in the area of employment and economic policy, the development of the information society and innovation, science and technology policies. 

N8URjob -hankkeessa Maailmankylä on vastuussa projektin internetsivujen sekä verkko-oppimisalustan luomisesta ja ylläpidosta hankkeen ajan. Maailmankylä Oy vastaa, yhdessä Pikesin kanssa, myös projektin vaadittavien materiaalien kääntämisestä. Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Ilkka Hynynen toimii organisaation johdossa, projektipäällikkö Arttu Taponen vastaa hankkeen toteutuksesta Maailmankylä Oy:n osalta.

 

Yhteystiedot
Ilkka Hynynen
Puh: +358 (0)50 383 8870
Sähköposti: ilkka.hynynen(at)maailmankyla.fi
Kotisivu: www.globalvillage.fi

Arttu Taponen
Puh: +358 (0)50 383 8840
Sähköposti: arttu.taponen(at)maailmankyla.fi
Kotisivu: www.globalvillage.fi

 

 

Meath Partnership - IRLANTI

Meath Partnership on koko Meathin maakunnan kattava kumppanuusorganisaatio, joka suunnnittelee ja toteuttaa kaikki maakunnan paikalliset ja syrjäisten seutujen yhteisölliset kehityshankkeet. Meath Partnership on vastuussa LEADER - maaseudun kehittämisohjelman, paikallista kehitystä ja sosiaalista osallisuutta koskevan ohjelman, yhteisön palvelut - ohjelman, CLÁR -hankkeen sekä maaseudun sosiaalisen pääoman ohjelman implementoinnista alueelle. Meath Partnership on Irlannin valtion suoraan rahoittama organisaatio, jolla on LEADER, EQUAL ja Interreg -ohjelmien kautta muodostuneet laajamittaiset verkostot niin Irlannissa kuin eri puolella Eurooppaa.

Meath Partnership on määritellyt vuosien 2007-2013 LEADER -ohjelmiensa keskeisiksi painopistealueiksi mm. ekologisen matkailun edistämisen, johon kuuluu ulkoilureittien ja perintökohteiden promotointi; maatilapainotteisen maatalouden monipuolistamisen sekä työskentelyn ikäihmisten kanssa, jolla tuetaan aktiivista ikääntymistä ja mielekästä työskentelyä myös vanhuusiässä. Organisaation korkeasti koulutetulla henkilökunnalla on myös työssä vaadittavaa asianmukaista erityisosaamista.

Yhteystiedot
Stephen Nolan
Puh: 046-9280790
Fax: 046-9249
Kotisivu: meathpartnership.ie

 

 

West Lithuania Business College - LIETTUA

West Liettua Business College (WLBC) on vuonna 1994 perustettu yksityinen, moderni korkeakoulu, joka perustettiin täyttämään aukko liikeenjohdonjohdon sihteeristön jatkokoulutustarpeeseen. WLBC suunnittelee toimintansa alueen tarpeisiin perustuen, vastatakseen joustavasti muutoksiin työmarkkinoilla. WLBC:n missio on auttaa opiskelijoita saavuttamaan korkean tason yleistä ja ammatillista osaamista, saavuttaa ajan tasalla olevat kansalaisuuden taidot, kykyä jatkuvaan oppimiseen sekä maksimoida yksilön mahdollisuuksia ja luovuutta. WLBC tarjoaa myös soveltuvaa tutkimusta ja toteuttaa kehittämishankkeita, jotka hyödyttävät alueellista kehitystä.

WLBC on osallisena useissa eri EU-hankkeissa. N8URjob -hankkeessa WLBC johtaa työpakettia, jossa luodaan ekomatkailun liiketaloudellisten resurssien opas sekä koordinoi hankkeen toteuttamista ja jalkauttamista Liettuassa. Hankkeen johdossa ovat tri. Akvilė Kilijonienė (assoc. prof.) ja Jurgita Martinkienė (head and assoc. prof.).

Yhteystiedot

Laura Šaltytė

Puh: +370 46 314 304

+370 61258375
Sähköposti: laura.saltyte(at)vlvk.lt


Jurgita Martinkienė
Puh:    +370 46 314 398
+370 610 46728
Skype: jurgita7174
Sähköposti: jurgita05@yahoo.com
Kotisivu: www.vlvk.lt

 

 

ECEAT-POLAND - PUOLA

ECEAT-Poland (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism) perustettiin 1993 tukemaan ja promotoimaan luonnonmukaista viljelyä, parantamaan luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää maankäyttöä sekä paikallisyhteisöjen ekologisia toimeentulomahdollisuuksia mm. ekoturismin kautta. Yhdessä Saksan, Tsekin, Slovakian, Latvian, Suomen, Ruotsin, Slovenian, Turkin ja Hollannin kanssa se muodostaa kansainvälisen, ECEAT-INTERNATIONAL, ekomatkailuyhdistysten verkoston.

N8URjob -hankkeessa ECEAT-Poland johtaa projektin tuloksien levittämiseen keskittyvää työpakettia ja on vastuussa projektin valorisaatiostrategian luomisesta. Yhdistyksen varapresidentti Sebastian Wieczorek on vastuussa projektin johtamisesta Puolassa.

Yhteystiedot
Sebastian Wieczorek
Puh: +48 604 499 734
Sähköposti: sebwie(at)post.pl

Kotisivu: www.poland.eceat.org
 

 

Varnan avoin yliopisto "Chernorizets Hrabar" - BULGARIA

Varnan avoin yliopisto "Chernorizets Hrabar" (VFU) perustettiin vuonna 1991 ja se saavutti korkeamman asteen korkeakoulun aseman 21.7.1995. Yliopistolla on noin 12 000 opiskelijaa, 700 opettajaa ja 300 työntekijää. Tiedekuntia yliopistolla on kolme ja se tarjoaa koulutusta sosiaali-, talous-, teknis-, oikeus-, turvallisuus- ja humanitaaristen tieteiden aloilla. VFU tekee tiivistä yhteistyötä mm. Varnan kunnan, Varnan aluehallinnon, kansallisen turismitoimielimen, Varnan matkailujaoston sekä Varnan Yrityshautomon kanssa. Yliopistolla on kokemusta lukuisista kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista ohjelmien kuten PHARE, LLP/Leonardo Da Vinci, LLP/ JEAN MONNET, TEMPUS, DG SANCO, FP6, FP7 ja LLP/GRUNDTVIG kautta.

N8URjob -hankkeessa VFU on osaltaan vastuussa ekomatkailun koulutusohjelman, tuutoreille suunnatun perehdyttämisohjelman sekä pedagogisen strategian kehittämisestä. 

Yhteystiedot
Tri. Ralitsa Zhekova
Projektinhallintasihteeri
Puh: +359 52 359 616
Fax: +359 52 359 523
Sähköposti: vfu-projects@vfu.bg, ralitsa.zhekova@abv.bg
Kotisivu: www.vfu.bg