Mikä on Learning the Business of Eco-Tourism -projekti?

Ekoturismilla on potentiaalia tulla Euroopan harvaan asuttujen, syrjäisten alueiden merkittäväksi työllistäjäksi ja tuottaa näille alueille tärkeitä tuloja. Yleisön mielenkiinnon kasvusta huolimatta, Euroopassa ei tällä hetkellä ole oppilaitoksia, jotka käsittelisivät kattavasti ekomatkailun ideologiaa ja käytäntöjä. N8URjob - Learning the Business of Eco-Tourism perustettiin tarkoituksena luoda aikuiskoulutuksen palveluja luontomatkailuun ja sen liiketoimintamahdollisuuksiin liittyen. Keskeisenä ajatuksena ekoturismin kehityksen taustalla on luoda tulovirtoja myös Euroopan syrjäisille maaseutualueille, jotka joutuvat kamppailemaan alati heikentyvän maataloudellisen toiminnan kannattavuuden kanssa.

N8URjob -projektin tarkoituksena on suunnitella pilottiohjelma luontomatkailulle perustuvalle online opetussuunnitelmalle, jonka tarkoituksena on mahdollistaa aikuisopiskelijoiden syventävän tietojaan ekoturismin keskeisistä periaatteista ja käytännöistä. Kurssin suorittamisen merkiksi opiskelijat saavuttavat erillisen luontomatkailusertifikaatin. Uudessa monitahoisessa opetussuunnitelmassa käsitellään muun muassa perusperiaatteita ekomatkailun kehittämisestä, tuotteiden ja palveluiden kehitystä, liiketoiminnan johtamista ja markkinointia, luontomatkailun sosiaalisia ja ekologistia vaikutuksia. E-oppimisen mahdollisuuksia tuetaan pedagogisen strategian ja aikuiskoulutuksen induktiotyökalun avulla, joilla varmistetaan, että tuotokset ovat asianmukaisia ja kohdeyleisön saatavilla. Opintosuunnitelma ja e-oppimisvälineet ovat saatavilla kaikilla projektin partnerimaiden kielillä.

Hanketta koordinoi Pielisen Karjalan kehittämiskeskus (Suomi). Muut hankkeen yhteistyökumppanit ovat Meath Community, Rural & Social Development Partnership Ltd (Irlanti), Varna Free University (Bulgaria), West Lithuania Business College (Liettua), Maailmankylä Oy (Suomi), ja European Centre for Ecological Agriculture & Tourism (Puola). Lisätietoja projektin partnereista löytyy project- and partners-sivuilta.

Ekoturismilla on potentiaalia tulla Euroopan harvaan asuttujen, syrjäisten alueiden merkittäväksi työllistäjäksi ja tuottaa näille alueille tärkeitä tuloja. Yleisön mielenkiinnon kasvusta huolimatta, Euroopassa ei tällä hetkellä ole oppilaitoksia, jotka käsittelisivät kattavasti ekomatkailun ideologiaa ja käytäntöjä. N8URjob - Learning the Business of Eco-Tourism perustettiin tarkoituksena luoda aikuiskoulutuksen palveluja luontomatkailuun ja sen liiketoimintamahdollisuuksiin liittyen. Keskeisenä ajatuksena ekoturismin kehityksen taustalla on luoda tulovirtoja myös Euroopan syrjäisille maaseutualueille, jotka joutuvat kamppailemaan alati heikentyvän maataloudellisen toiminnan kannattavuuden kanssa.

N8URjob -projektin tarkoituksena on suunnitella pilottiohjelma luontomatkailulle perustuvalle online opetussuunnitelmalle, jonka tarkoituksena on mahdollistaa aikuisopiskelijoiden syventävän tietojaan ekoturismin keskeisistä periaatteista ja käytännöistä. Kurssin suorittamisen merkiksi opiskelijat saavuttavat erillisen luontomatkailusertifikaatin. Uudessa monitahoisessa opetussuunnitelmassa käsitellään muun muassa perusperiaatteita ekomatkailun kehittämisestä, tuotteiden ja palveluiden kehitystä, liiketoiminnan johtamista ja markkinointia, luontomatkailun sosiaalisia ja ekologistia vaikutuksia. E-oppimisen mahdollisuuksia tuetaan pedagogisen strategian ja aikuiskoulutuksen induktiotyökalun avulla, joilla varmistetaan, että tuotokset ovat asianmukaisia ja kohdeyleisön saatavilla. Opintosuunnitelma ja e-oppimisvälineet ovat saatavilla kaikilla projektin partnerimaiden kielillä.

Hanketta koordinoi Pielisen Karjalan kehittämiskeskus (Suomi). Muut hankkeen yhteistyökumppanit ovat Meath Community, Rural & Social Development Partnership Ltd (Irlanti), Varna Free University (Bulgaria), West Lithuania Business College (Liettua), Maailmankylä Oy (Suomi), ja European Centre for Ecological Agriculture & Tourism (Puola). Lisätietoja projektin partnereista löytyy project- and partners-sivuilta.