Projektas

Ekoturizmas - sparčiai populiarėjanti turizmo pramonės dalis. Jis yra svarbus veiksnys, lemiantis ekonomikos augimą atokiose Europos vietovėse ir regionuose, kuriuose mažėja iš tradicinės žemdirbystės gaunamos pajamos bei nyksta su ja susijusios verslo galimybės. Ekoturizmo svarba rodo, jog būtina išvystyti atinkamą švietimo paramą, kuri skatintų ir išryškintų jo potencialą. Numatoma, jog ekoturizmas taps pagrindine XXI a. kelionių industrijos dalimi, todėl svarbu suprasti, kas yra ekoturizmas, kokie jo tikslai, kokią naudą iš jo gali turėti vietinės bendruomenės, kokių kliūčių vis dar yra ir kaip jas galima įveikti.

Pasaulio ekoturizmo draugija (TIES) ekoturizmą apibūdina kaip „atsakingą keliavimą į gamtines vietoves, tausojantį aplinką ir gerinantį vietinių žmonių padėtį bei ekonomiką." Ekoturizmas reiškia tiek turistų, tiek vietinių bendruomenių, švietimą. Itin svarbu, jog gidai būtų kvalifikuoti daugiakalbiai gamtininkai, turintys gamtos ir kultūros istorijos, aplinkos interpretacijų, etikos principų ir efektyvaus bendravimo įgūdžių bei žinių. Ekonomiškai perspektyvios, užmiesčio teritorijų vystymo priemonės plėtrai itin svarbu garantuoti tinkamą švietimą ir žinių turinį, prieinamą žmonėms, kurie gyvena ekoturizmo vietovėse, tačiau neturi galimybės naudotis pagrindinėmis mokymo paslaugomis dėl didelio atstumo ar nusiteikimo.

N8URjob skirtas esamos ekoturizmo studijų galimybėms didinti, sukuriant pažangią e-mokymosi ir švietimo aplinką. Projekto tikslai apima modulinės internetinės ekoturizmo studijų programos sukūrimą ir pilotinį pritaikymą. Taip pat planuojama sukurti ekoturizmo sertifikatą, kuris apimtų etikos, aplinkos, ekologijos ir verslo vystymą, kalbos ir informacinių technologijų įgūdžius, būtinus siekiant vystyti tvarų ekoturizmo verslą. Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus kuriama nauja pedagoginė strategija ir dėstytojų supažindinimo programa, skirta suaugusiųjų pedagogams, kuri užtikrins, jog teikiamos mokymosi galimybės būtų aktualios ir tinkamos tikslinei auditorijai.

Partnerių šalyse atlikti tyrimai rodo, jog vidutinio amžiaus žmonės yra potencialūs mokiniai. Kompiuterinės kursų programos ir mokymo planai bus kuriami atsižvelgiant į tikslinės grupės potencialą ir pageidaujamus mokymosi būdus, įpročius. Sukurtos programos bus pagrįstos kompetencija, konkrečiai apibūdins kiekvieno modulio rezultatus, numatys atitinkamą žinių patikrininmą ir vertinimo sistemą. bus įskaitomos ir ankščiau kitose įstaigose įgytos žinios. akreditaciją vykdys nacionaliniai akreditacijos biurai ir, kur įmanoma, palyginta su nacionalinės kvalifikacijos sistema ir EKS (Europos kvalifikacijos sistema), tam, kad būtų užtikrinta perkėlimo, paslankumo ir pripažinimo galimybė besimokančiajam. Siekiant užtikrinti plačią aplinkos ir kultūrų įvairovę, kuriai atstovauja projekto partnerės, mokymo programose bus didelis privalomųjų ir pasirenkamųjų modelių pasirinkimas. Žinoma, mokymo programos bus pateiktos visų projekto partnerių kalbomis.

Programa apims įvairius aspektus, pvz., etikos vaidmenį ekoturizme, ekoturizmo tipologiją, ekoturizmo produktų ir paslaugų vystymą, verslo vadybą, rinkodarą ir ženklinimą GPS navigacijos prietaisuose ir kituose informacinių technologijų įtaisuose; kalbos reikalavimus verslui, ekologinį ženklinimą, socialinę ir ekologinę ekoturizmo įtaką.

Ekoturizmas gali konstruktyviai prisidėti prie stategijų, skatinančių aplinkosaugą ir privataus verslo kūrimą. N8URjob suteiks techninius bei vadybos apmokymus, taip skatindamas naujų pragyvenimo šaltinių atsiradimą. Į plėtojamų pragyvenimo šaltinių sąrašą įeina ir įdarbinimas ekoturizmo sektoriuje, kadangi tai yra alternatyva ir/arba žemdirbystės papildymas atokiose projekto šalių vietovėse. Projektas skatins tų ekoturizmo strategijų vystymąsi, kurios naudojasi būdu „iš apačios į viršų" informacijai gauti ir kurios skatina tarptautinių ekoturizmo kooperatyvų ir/arba asociacijų vystymąsi.