Kas yra „Learning the Business of Eco-Tourism" projektas?

Ekoturizmas yra svarbus ir turintis potencialą darbo ir pajamų šaltinis rečiau apgyvendintose bei atokesnėse Europos vietovėse. Nepaisant augančio visuomenės susidomėjimo ekoturizmu, šiuo metu Europoje nėra galimybių studijuoti besiskiriančio ekoturizmo taikymo ir ideologijos pagrindų. N8URjob – „Learning the Business of Eco-Tourism" projektas buvo inicijuotas siekiant sudaryti galimybes suaugusiesiems gilinti žinias apie ekoturizmą ir šio verslo vystymo galimybes. Taip būtų skatinamas ekonominis augimas atokesnėse Europos vietovėse, kuriose susiduriama su nepalankiomis sąlygomis plėtoti žemės ūkį.

N8URjob tikslas - parengti ir vykdyti elektroninę ekoturizmo studijų programą, kuri leistų besimokantiems suaugusiesiems gilinti savo žinias ekoturizmo srityje. Baigusiems šią programą bus išduodamas įgytas žinias liudijantis pažymėjimas. Naujoji mokymo programa apims įvairius aspektus, pavyzdžiui, pagrindinius ekoturizmo principus, produktų ir paslaugų vystymą, verslo vadybą ir rinkodarą, socialinę ir ekologinę ekoturizmo įtaką, ekologinį ženklinimą ir pan. Siekiant užtikrinti, kad siūlomos mokymo paslaugos būtų prieinamos projekto tikslinei grupei, e-mokymosi sistemos remsis pedagogine strategija ir suaugusiųjų mokymui skirtomis supažindinimo priemonėmis. Mokymo programos bei e-mokymosi paslaugos bus pateikiamos visų projekto partnerių kalbomis.

Projektą koordinuoja Pielinen Karelia Development Centre (Suomija). Kiti projekto partneriai: Meath Community, Rural & Social Development Partnership Ltd (Airija), Varna Free University (Bulgarija), Vakarų Lietuvos verslo kolegija (Lietuva), Maailmankyla Oy/Global Village (Suomija) ir European Centre for Ecological Agriculture & Tourism (Lenkija). Smulkiau apie tai skaitykite „Projektas"- „Partneriai"- skiltyse.