Какво представлява проекта „Да се научим на екотуризъм"?

 

Екотуризмът е с потенциал да се превърне във важен източник на заетост и доходи в слабо населените, отдалечени райони на Европа. Въпреки нарастващия обществен интерес, понастоящем в Европа няма учебни институции, които да отговорят на специфичните потребности по отношение на образователните програми, обхващащи теорията и практиката в областта на екотуризма. Проектът N8URjob „Да се научим на екотуризъм" е създаден с цел създаване на образователни услуги за възрастни, работещи в областта на екотуризма, както и възможностите за развитие на техния бизнес, като същевременно се насърчи процеса на икономическо възстановяване на селските райони в Европа, изправени пред спад в земеделието.

 

Целта на проекта N8URjob е да изработи и тества онлайн учебна програма по екотуризъм, която дава възможност на обучаемите да задълбочат познанията си за основните принципи и практики в екотуризма и  да получат  сертификат по екотуризъм. Новият многопластов учебен план ще бъде съобразен с основните принципи на екотуризма,  и ще включва теми като внедряване на продукти и услуги, бизнес мениджмънт и маркетинг, социално и екологично влияние от дейността на екотуризма и екосертифициране. Електронните ресурси за обучение ще включват педагогическа стратегия и от пособие за обучение на възрастни с цел да се гарантира, че постигнатите резултати отговарят на заложените цели и са достъпни за целевата група. Учебните програми и електронните ресурси ще бъдат достъпни на всички партньорски езици.

 

Проектът се координира от Центъра за развитие на Карелия Пийлинен (Финландия). Другите партньори в проекта са: Мийт Комюнити, Партньорство за селско и социално развитие ООД (Ирландия), Варненски свободен университет „Черноризец Храбър" (България), Бизнес колеж на Западна Литва (Литва), Глобъл вилидж (Финландия), и Европейски център за екологично земеделие и туризъм (Полша). За повече информация, моля вижте интернет страниците на партньорите.